9.58London

Thứ Hai, 17 Tháng Hai 2020

Tin mới
  • KẾT QUẢ TUẦN 30 – CPP 4.0 - KẾT QUẢ TUẦN 30 – CPP 4.0 Tuần 30 – CPP 4.0 có 50 thí sinh dự thi, trong đó : +Thành viên có điểm số cao nhất là Phạm Huy Hoàng với 42 điểm. + Xếp thứ 2 là Nguyễn Xuân Tùng với 38 điểm. +Về 3 là Nguyễn...
  • KẾT QUẢ TUẦN 29-CPP 4.0 - KẾT QUẢ TUẦN 29-CPP 4.0 Tuần 29 – CPP 4.0 có 49 thí sinh dự thi, trong đó: +Thành viên có điểm số cao nhất tuần là Nguyễn Ngoc Hà với 43 điểm. +Tiếp theo là Nguyễn Hương Thảo với 41 điểm +Vị trí thứ 3 là Phan Minh Hoàng...
  • KẾT QUẢ TUẦN 28 CPP 4.0 - KẾT QUẢ TUẦN 28-CPP 4.0 Tuần 28 – CPP 4.0 có 50 thí sinh dự thi, trong đó: +Thành viên có điểm số cao nhất tuần là Nguyễn Hương Thảo với 33 điểm. +Tiếp theo là Quách Minh Đức với 29 điểm +Vị trí thứ 3 là Nguyễn Xuân Tùng...
  • KẾT QUẢ TUẦN 27 – CPP 4.0 - KẾT QUẢ TUẦN 27 – CPP 4.0 Tuần 27 – CPP 4.0 có 47 thí sinh dự thi, trong đó: + Xuất sắc ở vị trí đầu tiên là Trần Hoàng Thanh Phong và Phan Minh Hoàng với 36 điểm. + Quách Minh Đức, Phạm Huy Hoàng, Vũ Quốc Anh cùng...
  • KẾT QUẢ TUẦN 26 – CPP 4.0 - KẾT QUẢ TUẦN 26 – CPP 4.0 Tuần 26 – CPP 4.0 có 45 thí sinh dự thi, trong đó: + Xuất sắc nhất là bạn Phạm Huy Hoàng với 40 điểm. + Nguyễn Xuân Tùng xếp ở vị trí thứ 2 với 38 điểm. + Về 3 là bạn Phan...

Tin tức

[ View All ]

KẾT QUẢ TUẦN 30 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 30 – CPP 4.0 Tuần 30 – CPP 4.0 có 50 thí sinh dự thi, trong đó : +Thành viên có điểm số cao nhất là Phạm Huy Hoàng với 42 điểm. + Xếp thứ 2 là Nguyễn Xuân Tù...

KẾT QUẢ TUẦN 29-CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 29-CPP 4.0 Tuần 29 – CPP 4.0 có 49 thí sinh dự thi, trong đó: +Thành viên có điểm số cao nhất tuần là Nguyễn Ngoc Hà với 43 điểm. +Tiếp theo là Nguyễn Hương Thảo...

KẾT QUẢ TUẦN 28 CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 28-CPP 4.0 Tuần 28 – CPP 4.0 có 50 thí sinh dự thi, trong đó: +Thành viên có điểm số cao nhất tuần là Nguyễn Hương Thảo với 33 điểm. +Tiếp theo là Quách Minh Đứ...

KẾT QUẢ TUẦN 27 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 27 – CPP 4.0 Tuần 27 – CPP 4.0 có 47 thí sinh dự thi, trong đó: + Xuất sắc ở vị trí đầu tiên là Trần Hoàng Thanh Phong và Phan Minh Hoàng với 36 điểm. + Quách Minh...

Sự kiện

[ View All ]
KẾT QUẢ TUẦN 30 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 30 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 30 – CPP 4.0 Tuần 30 – CPP 4.0 có 50 thí sinh dự thi, trong đó : +Thành viên...
KẾT QUẢ TUẦN 27 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 27 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 27 – CPP 4.0 Tuần 27 – CPP 4.0 có 47 thí sinh dự thi, trong đó: + Xuất sắc ở...
KẾT QUẢ CPP TUẦN 23 – CPP 4.0

KẾT QUẢ CPP TUẦN 23 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 23 – CPP 4.0 Tuần 23 – CPP 4.0 có 39 thí sinh dự thi, trong đó: + Bạn Bùi Nguyễn...

THỂ LỆ THỬ THÁCH VUI TUẦN 2 –...

Thử thách vui tuần 2 – Chinh Phục Program THE Bang hội do bang SW501 (bang chủ Trần Nhất Tín) đưa ra. Thời...
LUẬT THỬ THÁCH KIẾN THỨC TEAM SW 501 – BANG HỘI CPP 2017

LUẬT THỬ THÁCH KIẾN THỨC TEAM SW 501...

LUẬT THỬ THÁCH KIẾN THỨC TEAM SW 501 – BANG HỘI CPP 2017 Chủ đề: Ai là Anh Hùng Bàn Phím ? Sẽ...
LUẬT THỬ THÁCH KIẾN THỨC TEAM MINIONS – BANG HỘI CPP 2017

LUẬT THỬ THÁCH KIẾN THỨC TEAM MINIONS –...

LUẬT THỬ THÁCH KIẾN THỨC TEAM MINIONS – BANG HỘI CPP 2017 Sẽ có 60 câu hỏi chia thành 60 lượt chơi. Mỗi...