KẾT QUẢ TUẦN 30 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 30 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 30 – CPP 4.0 Tuần 30 – CPP 4.0 có 50 thí sinh dự thi, trong đó : +Thành viên có điểm số cao nhất là Phạm Huy Hoàng với 42 điểm. + Xếp thứ 2 là...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 27 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 27 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 27 – CPP 4.0 Tuần 27 – CPP 4.0 có 47 thí sinh dự thi, trong đó: + Xuất sắc ở vị trí đầu tiên là Trần Hoàng Thanh Phong và Phan Minh Hoàng với 36 điểm. +...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 26 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 26 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 26 – CPP 4.0 Tuần 26 – CPP 4.0 có 45 thí sinh dự thi, trong đó: + Xuất sắc nhất là bạn Phạm Huy Hoàng với 40 điểm. + Nguyễn Xuân Tùng xếp ở vị trí thứ...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 24 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 24 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 24 – CPP 4.0 Tuần 24 – CPP 4.0 có 36 thí sinh dự thi, trong đó: + Xuất sắc nhất là bạn Vũ Quốc Anh với 32 điểm. + Vũ Ngọc Hải Linh và Phạm Nam Hoàng...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 19 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 19 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 19 – CPP 4.0   Tuần thi thứ 19 – CPP 4.0 có 52 tài khoản tham gia dự thi, trong đó: + Nguyễn Hà Trang xếp ở vị trí đầu tiên với 39 điểm. + Xếp...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 18 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 18 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 18 – CPP 4.0 Tuần thi thứ 18 – CPP 4.0 có 58 tài khoản tham gia dự thi, trong đó: + Bạn Nguyễn Văn xếp ở vị trí đầu tiên với 37 điểm. + Xếp thứ...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 16 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 16 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 16 – CPP 4.0 Tuần thi thứ 16 – CPP 4.0 có 56 tài khoản tham gia dự thi, trong đó: + Bạn Phan Minh Hoàng có thành tích cao nhất với 34 điểm; + Xếp thứ...
read more