KẾT QUẢ TUẦN 13 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 13 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 13 – CPP 4.0 Tuần thi thứ 13 – CPP 4.0 có 63 tài khoản tham gia dự thi, trong đó: + Bạn Cấn Thái Hoàng có thành tích cao nhất với 45 điểm; + Xếp thứ...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 12 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 12 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 12 – CPP 4.0 Tuần thi thứ 12 – CPP 4.0 có 74 tài khoản tham gia dự thi, trong đó: + Bạn Bùi Nguyễn Đức Tân có thành tích cao nhất với 48 điểm; + Xếp...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 11 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 11 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 11 – CPP 4.0 Tuần thi thứ 11 – CPP 4.0 có 77 tài khoản tham gia dự thi, trong đó: + Bạn Cấn Thái Hoàng có thành tích cao nhất với 40 điểm; + Xếp thứ...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 10 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 10 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 10 – CPP 4.0 Tuần thi thứ 10 – CPP 4.0 có 61 tài khoản tham gia dự thi, trong đó: + Bạn Cấn Thái Hoàng có thành tích cao nhất với 44 điểm; + Xếp thứ...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 9 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 9 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 9 – CPP 4.0 Tuần thi thứ 9 – CPP 4.0 có 75 tài khoản tham gia dự thi, trong đó: + Bạn Phan Minh Hoàng có thành tích cao nhất với 37 điểm; + Xếp thứ...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 8 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 8 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 8 – CPP 4.0 Tuần 8 – CPP 4.0 có 82 thí sinh dự thi, trong đó: + Bạn Đỗ Thị Hoài Chung về nhất với 36 điểm; + Xếp thứ hai là bạn Nguyễn Trọng Nghĩa...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 7 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 7 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 7 – CPP 4.0 Tuần thi thứ 7 có 76 thí sinh tham gia dự thi, kết quả là: + Bạn Đỗ Thị Hoài Chung xếp thứ nhất với 42 điểm; + Về nhì là bạn Đỗ...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 6 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 6 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 6 – CPP 4.0 Tuần 6 – CPP 4.0 có 62 thí sinh dự thi, trong đó: + Bạn Bùi Nguyễn Đức Tân về nhất với 46 điểm; + Xếp thứ 2 là bạn Nguyễn Trọng Nghĩa...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 5 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 5 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 5 – CPP 4.0 Tuần 5 – CPP 4.0 có 52 thí sinh tham gia dự thi với kết quả như sau: + Bạn Bùi Nguyễn Đức Tân xếp vị thứ nhất với 40 điểm; + Theo...
read more
No Image

Kết quả Tuần 4 – CPP 4.0

Kết quả Tuần 4 – CPP 4.0 Tuần thi thứ 4 – CPP 4.0 có 56 thí sinh dự thi, trong đó: + Bạn Trần Hoàng Thanh Phong dẫn đầu với số điểm 32; + Xếp thứ 2 là bạn...
read more