Thể lệ “Vui cùng CPP”

Thể lệ “Vui cùng CPP”

THỂ LỆ CUỘC THI “VUI CÙNG CPP” (QĐ Số: 05/CPP-TL)  Thời gian:  Từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/7; Địa điểm: CPP Chat (chat.chinhphucvn.com); Thành phần: Thành viên có tên tại quyết định số 05/CPP-QĐ; Thành viên đăng kí tại Fanpage...
read more
[Infotrafic] Hướng dẫn đăng kí Chinh phục Program (CPP)

[Infotrafic] Hướng dẫn đăng kí Chinh phục Program (CPP)

Hướng dẫn đăng kí Chinh phục Program (CPP)
read more
GIỚI THIỆU VỀ CÁC BÀI THI CỦA CHINH PHỤC PROGRAM (CPP)

GIỚI THIỆU VỀ CÁC BÀI THI CỦA CHINH PHỤC PROGRAM (CPP)

Cấu trúc 1 tuần thi: Gồm 3 phần thi đơn giản và vô cùng hấp dẫn: + Bài 1: “Mở đầu” Gồm 12 câu hỏi được trả lời theo hình thức trắc nghiệm A, B, C, D. Mỗi câu hỏi...
read more
Hướng dẫn thi CPP – Chinh Phục Program

Hướng dẫn thi CPP – Chinh Phục Program

Hướng dẫn thi CPP – Chinh Phục Program (Infographic) Hướng dẫn thi CPP – Chinh Phục Program dành cho các thí sinh lần đầu tham gia.
read more