No Image

Kết quả tuần 27 – CPP 2.0

STT Username Họ và tên Bài 1 Bài 2 Bài 3 Tổng 1 Thibaut Courtois Lê Tất Thắng 10 10 8 28 2 NXTKitKat Nguyễn Xuân Tùng 8 10 5 23 3 nguyen1241997 Nguyễn Vũ Nguyên 9 6 5 20...
read more
No Image

Kết quả tuần 26 – CPP 2.0

Tuần thi thứ 25 của CP 2.0 có 63 tài khoản tham gia thi, chúc mừng bạn Vũ Quang Minh đã đạt được số điểm cao nhất. STT Username Họ và tên Bài 1 Bài 2 Bài 3 Tổng 1 vuquangminh17 Vũ...
read more
No Image

Kết quả tuần thi thứ 25 – CPP 2.0

Tuần thi thứ 25 của CP 2.0 có 56 tài khoản tham gia thi, chúc mừng bạn Đỗ Quang Vinh đã đạt được kết quả cao nhất. STT Username Họ và tên Bài 1 Bài 2 Bài 3 Tổng 1...
read more
No Image

Kết quả tuần thi 23 – CPP 2.0

Tuần thi 23 – CPP 2.0 Tuần thi 23 – CPP 2.0 là tuần thứ 3 tổ chức trên website http://www.chinhphucvn.com, do bạn Nguyễn Hữu Quang Nhật và Trần Nguyễn Nhất Tín phụ trách nội dung câu hỏi. Tuần 21...
read more
No Image

Các lưu ý khi thi CPP – Phiên bản Web

Qua 3 tuần thi CPP tổ chức trên bằng phiên bản web, có một số lỗi xảy ra nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn hoạt động tốt, tuy nhiên vẫn còn nhiều bạn chưa nắm rõ cách thức cũng như...
read more
No Image

Infographic hướng dẫn tham gia CPP

Hướng dẫn các bước tham gia CPP. Để có thêm thông tin, vui lòng liên hệ bạn Nguyễn Công Minh. Fanpage: fb.com/CPPChinhPhucVN Email: [email protected] Cám ơn các bạn đã tham gia CPP
read more
No Image

Infographic Hướng dẫn thi CPP

Infographic Hướng dẫn thi CPP
read more
No Image

Kết quả tuần 21 – CPP 2.0

CPP 2.0 Tuần 21 – CPP 2.0 là tuần đầu tiên được tổ chức trên Web CPP, vì mở ban tất cả các tài khoản nên số lượng tài khoản tham gia thi vượt trội. Tuần 21 bắt đầu từ...
read more
No Image

Kết quả tuần 20 – CPP 2.0

Tuần 20– CPP 2.0 bắt đầu từ ngày 21/05/2016 và kết thúc ngày 28/05/2016. Có 24 tài khoản tham gia thi. Sau đây là kết quả, chúc mừng bạn Lê Duy Bách đã đạt điểm cao nhất. Tiếp theo là các anh...
read more
No Image

Kết quả tuần 19 – CPP 2.0

Tuần 18 – CPP 2.0 bắt đầu từ ngày 14/05/2016 và kết thúc ngày 21/05/2016. Có 28 tài khoản tham gia thi. Sau đây là kết quả, chúc mừng bạn Nguyễn Việt Cường đã đạt điểm cao nhất. Tiếp theo...
read more
1 2 3 5