KẾT QUẢ TUẦN 30 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 30 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 30 – CPP 4.0 Tuần 30 – CPP 4.0 có 50 thí sinh dự thi, trong đó : +Thành viên có điểm số cao nhất là Phạm Huy Hoàng với 42 điểm. + Xếp thứ 2 là...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 27 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 27 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 27 – CPP 4.0 Tuần 27 – CPP 4.0 có 47 thí sinh dự thi, trong đó: + Xuất sắc ở vị trí đầu tiên là Trần Hoàng Thanh Phong và Phan Minh Hoàng với 36 điểm. +...
read more
KẾT QUẢ CPP TUẦN 23 – CPP 4.0

KẾT QUẢ CPP TUẦN 23 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 23 – CPP 4.0 Tuần 23 – CPP 4.0 có 39 thí sinh dự thi, trong đó: + Bạn Bùi Nguyễn Đức Tân về nhất với 31 điểm; + Xếp thứ hai là bạn Nguyễn Xuân Tùng với...
read more
No Image

THỂ LỆ THỬ THÁCH VUI TUẦN 2 – BANG HỘI CPP 2017.

Thử thách vui tuần 2 – Chinh Phục Program THE Bang hội do bang SW501 (bang chủ Trần Nhất Tín) đưa ra. Thời gian thực hiện: từ 07:00 thứ ba ngày 15 tháng 8 năm 2017 đến 20:00 thứ sáu...
read more
LUẬT THỬ THÁCH KIẾN THỨC TEAM SW 501 – BANG HỘI CPP 2017

LUẬT THỬ THÁCH KIẾN THỨC TEAM SW 501 – BANG HỘI CPP 2017

LUẬT THỬ THÁCH KIẾN THỨC TEAM SW 501 – BANG HỘI CPP 2017 Chủ đề: Ai là Anh Hùng Bàn Phím ? Sẽ có 30 câu hỏi cho phần thi theo các chủ đề tùy thích. Các đội chơi sẽ...
read more
LUẬT THỬ THÁCH KIẾN THỨC TEAM MINIONS – BANG HỘI CPP 2017

LUẬT THỬ THÁCH KIẾN THỨC TEAM MINIONS – BANG HỘI CPP 2017

LUẬT THỬ THÁCH KIẾN THỨC TEAM MINIONS – BANG HỘI CPP 2017 Sẽ có 60 câu hỏi chia thành 60 lượt chơi. Mỗi lượt sẽ có 1 team thi đấu, mỗi team sẽ có 20 giây để suy nghĩ và...
read more
LUẬT THỬ THÁCH KIẾN THỨC TEAM MAGIC – BANG HỘI CPP 2017

LUẬT THỬ THÁCH KIẾN THỨC TEAM MAGIC – BANG HỘI CPP 2017

LUẬT THỬ THÁCH KIẾN THỨC TEAM MAGIC – BANG HỘI CPP 2017 Lượt 1: Mỗi đội gồm 5 thành viên được Host đánh số ngẫu nhiên từ 1 đến 5. Trong mỗi lượt chơi Host sẽ hô số một cách...
read more
LUẬT THỬ THÁCH KIẾN THỨC TEAM BIG BANG (HỘI) – BANG HỘI CPP 2017

LUẬT THỬ THÁCH KIẾN THỨC TEAM BIG BANG (HỘI) – BANG HỘI CPP 2017

LUẬT THỬ THÁCH KIẾN THỨC TEAM BIG BANG (HỘI) – BANG HỘI CPP 2017 VÒNG 1: KHỞI ĐỘNG – Mỗi bang được soạn một bộ đề riêng. – Mỗi bộ đề gồm 11 câu hỏi trên 11 lĩnh vực được...
read more
THỂ LỆ THỬ THÁCH VUI TUẦN 1 – BANG HỘI CPP 2017

THỂ LỆ THỬ THÁCH VUI TUẦN 1 – BANG HỘI CPP 2017

THỂ LỆ THỬ THÁCH VUI TUẦN 1 – BANG HỘI CPP 2017 Thời điểm bắt đầu đặt thử thách: Thứ hai, ngày 7 tháng 8 năm 2017. Thử thách vui tuần 1 – The Bang Hội CPP 2017: gồm 2...
read more
Quyết định “Vui cùng CPP”

Quyết định “Vui cùng CPP”

[CPP] – CHINH PHỤC PROGRAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   QĐ Số: 05/CPP-QĐ Bảo Lộc, ngày 13 tháng 6 năm 2017  QUYẾT ĐỊNH V/v Tổ chức cuộc thi...
read more