KẾT QUẢ TUẦN 30 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 30 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 30 – CPP 4.0 Tuần 30 – CPP 4.0 có 50 thí sinh dự thi, trong đó : +Thành viên có điểm số cao nhất là Phạm Huy Hoàng với 42 điểm. + Xếp thứ 2 là...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 27 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 27 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 27 – CPP 4.0 Tuần 27 – CPP 4.0 có 47 thí sinh dự thi, trong đó: + Xuất sắc ở vị trí đầu tiên là Trần Hoàng Thanh Phong và Phan Minh Hoàng với 36 điểm. +...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 26 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 26 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 26 – CPP 4.0 Tuần 26 – CPP 4.0 có 45 thí sinh dự thi, trong đó: + Xuất sắc nhất là bạn Phạm Huy Hoàng với 40 điểm. + Nguyễn Xuân Tùng xếp ở vị trí thứ...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 25 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 25 – CPP 4.0

Tuần 25 – CPP 4.0 có 38 thí sinh dự thi, trong đó: + Xuất sắc nhất là bạn Nguyễn Xuân Tùng với 32 điểm. + Trịnh Ngọc Tâm xếp ở vị trí thứ 2 với 27 điểm. + Về...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 24 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 24 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 24 – CPP 4.0 Tuần 24 – CPP 4.0 có 36 thí sinh dự thi, trong đó: + Xuất sắc nhất là bạn Vũ Quốc Anh với 32 điểm. + Vũ Ngọc Hải Linh và Phạm Nam Hoàng...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 20 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 20 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 20 – CPP 4.0 Tuần 20– CPP 4.0 có 57 thí sinh dự thi, trong đó: + Bạn Phan Minh Hoàng về nhất với 26 điểm; + Xếp thứ hai là bạn Nguyễn Hà Trang và Nguyễn...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 17 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 17 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 17 – CPP 4.0 Tuần thi thứ 17 – CPP 4.0 có 62 tài khoản tham gia dự thi, trong đó: + Bạn Hoàng Xuân Ngân có thành tích cao nhất với 30 điểm; + Xếp thứ hai...
read more
No Image

THỂ LỆ THỬ THÁCH VUI TUẦN 2 – BANG HỘI CPP 2017.

Thử thách vui tuần 2 – Chinh Phục Program THE Bang hội do bang SW501 (bang chủ Trần Nhất Tín) đưa ra. Thời gian thực hiện: từ 07:00 thứ ba ngày 15 tháng 8 năm 2017 đến 20:00 thứ sáu...
read more
TÍNH NĂNG BÌNH CHỌN THÍ SINH BANG HỘI CHÍNH THỨC XUẤT HIỆN!!

TÍNH NĂNG BÌNH CHỌN THÍ SINH BANG HỘI CHÍNH THỨC XUẤT HIỆN!!

 ????Hot…hot…hot…???? ???TÍNH NĂNG BÌNH CHỌN THÍ SINH BANG HỘI CHÍNH THỨC XUẤT HIỆN!!???? ??Bắt đầu từ hôm nay cổng Bình chọn thí sinh “Bang hội CPP 2017” chính thức mở cửa.?? Hãy nhanh tay ...
read more
LUẬT THỬ THÁCH KIẾN THỨC TEAM F&A – BANG HỘI CPP 2017

LUẬT THỬ THÁCH KIẾN THỨC TEAM F&A – BANG HỘI CPP 2017

LUẬT THỬ THÁCH KIẾN THỨC TEAM F&A – BANG HỘI CPP 2017 Thời gian: 20h30 thứ bảy. Địa điểm: CPP chat (chat.chinhphucvn.com). Quy định: Ba team (Trừ team cầm trịch và team thắng thử thách vui) phải có mặt đầ...
read more