Liên hệ

Liên hệ

Khi có các vấn đề cần liên hệ với Admin, bạn có thể làm theo các cách sau:

1. Liên hệ qua Fanpage:

2. Gửi Email liên hệ với Admin:

3. Gửi tin nhắn cho Facebook Admin:

4. Gọi theo số điện thoại Hotline:

  • Khi có trường hợp khẩn cấp, bạn có thể gọi theo số điện thoại sau: 01686000132 để được hỗ trợ trực tiếp