LUẬT THỬ THÁCH KIẾN THỨC TEAM MINIONS – BANG HỘI CPP 2017

LUẬT THỬ THÁCH KIẾN THỨC TEAM MINIONS – BANG HỘI CPP 2017

  • Sẽ có 60 câu hỏi chia thành 60 lượt chơi.
  • Mỗi lượt sẽ có 1 team thi đấu, mỗi team sẽ có 20 giây để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó bằng cách whisper cho host.
  • Những người chơi trong team được quyền đưa ra nhiều đáp án khác nhau đến khi hết giờ.
  • Thí sinh trả lời đúng mỗi câu dược 10 điểm, sẽ có 1 ngôi sao hi vọng cho mỗi thí sinh để nhân đôi số điểm.
  • Nếu hết giờ mà bất kì thí sinh nào trong team không đưa ra được câu trả lời hoặc trả lời sai thì cả team sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.
  • Quyền chuyển câu hỏi:

+  Nếu đến lượt trả lời câu hỏi của team mình mà team mình nhắm khả năng không trả lời được câu hỏi thì team sẽ chuyển câu hỏi cho team mà team mình chỉ định (chỉ định chuyển cho team nào, team đó trả lời) để trả lời câu hỏi cũng trong thời gian 20 giây và team bị chỉ định không được quyền chuyển câu hỏi đó và bắt buộc trả lời, trả lời sai sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.

+  Mỗi team sẽ có 3 quyền chuyển câu hỏi và bất kì thí sinh nào trong team ra hiệu CHUYỂN CHO TEAM + <TÊN TEAM> thì sẽ tính là sử dụng 1 lượt chuyển (ví dụ: Team F&A đang chơi lượt 1, 1 thí sinh A trong team F&A ra lệnh chuyển câu hỏi cho team Minions thì cả team Minions sẽ phải trả lời câu hỏi đó và team F&A sẽ không phải trả lời câu hỏi đó nữa).

+  Lưu ý: Mỗi team không được sử dụng quyền này 2 lần liên tiếp.

  • Sau 50 câu hỏi, team nào có số điểm cao hơn sẽ dành chiến thắng. Hoặc team nào trụ lại cuối cùng (tức là 2 team đã bị loại vì trả lời sai và còn lại 1 team) thì team đó sẽ dành chiến thắng.

*****HẾT*****

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *