Quy ước trả lời câu hỏi trong CPP

1. Các trường hợp được chấp nhận.

– Có những câu hỏi có nhiều đáp án có giá trị tương đương nhau, đều được chấp nhận.
VD: Thủy tinh/sao thủy/thủy

– Không phân biệt chữ hoa, thường, các đáp án chữ hoa và thường đều có giá trị như nhau.

VD: MẶT TRỜI = MặT trỜi = mặt trời

– Không phân biệt khoảng trắng giữa các từ:

VD: Đáp án = Đáp Án = Đápán

– Khi có câu hỏi gồm 2 đáp án trở lên (Ví dụ: Nước, lửa), giữa các đáp án cần có dấu phẩy.

VD: Dê, cừu

– Khi có câu hỏi ngày tháng năm, ta dùng dấu -, không dùng dấu /

VD: 12-2-2001

2.Các trường hợp không chấp nhận:

– Sử dụng chức năng đặt dấu oà uý (Bắt buộc tắt)

VD:

Cài đặt Unikey 1

– Sử dụng bảng mã Unicode (vẫn có thể gõ cả Telex và Vni)

VD:

Cài đặt Unikey 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *