KẾT QUẢ TUẦN 30 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 30 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 30 – CPP 4.0 Tuần 30 – CPP 4.0 có 50 thí sinh dự thi, trong đó : +Thành viên có điểm số cao nhất là Phạm Huy Hoàng với 42 điểm. + Xếp thứ 2 là...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 27 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 27 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 27 – CPP 4.0 Tuần 27 – CPP 4.0 có 47 thí sinh dự thi, trong đó: + Xuất sắc ở vị trí đầu tiên là Trần Hoàng Thanh Phong và Phan Minh Hoàng với 36 điểm. +...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 26 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 26 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 26 – CPP 4.0 Tuần 26 – CPP 4.0 có 45 thí sinh dự thi, trong đó: + Xuất sắc nhất là bạn Phạm Huy Hoàng với 40 điểm. + Nguyễn Xuân Tùng xếp ở vị trí thứ...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 16 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 16 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 16 – CPP 4.0 Tuần thi thứ 16 – CPP 4.0 có 56 tài khoản tham gia dự thi, trong đó: + Bạn Phan Minh Hoàng có thành tích cao nhất với 34 điểm; + Xếp thứ...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 15- CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 15- CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 15 – CPP 4.0 Tuần thi thứ 15 – CPP 4.0 có 64 tài khoản tham gia dự thi, trong đó: + Bạn Cấn Thái Hoàng có thành tích cao nhất với 41 điểm; + Xếp thứ...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 13 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 13 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 13 – CPP 4.0 Tuần thi thứ 13 – CPP 4.0 có 63 tài khoản tham gia dự thi, trong đó: + Bạn Cấn Thái Hoàng có thành tích cao nhất với 45 điểm; + Xếp thứ...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 10 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 10 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 10 – CPP 4.0 Tuần thi thứ 10 – CPP 4.0 có 61 tài khoản tham gia dự thi, trong đó: + Bạn Cấn Thái Hoàng có thành tích cao nhất với 44 điểm; + Xếp thứ...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 8 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 8 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 8 – CPP 4.0 Tuần 8 – CPP 4.0 có 82 thí sinh dự thi, trong đó: + Bạn Đỗ Thị Hoài Chung về nhất với 36 điểm; + Xếp thứ hai là bạn Nguyễn Trọng Nghĩa...
read more
No Image

Kết quả Tuần 2 CPP 4.0

Kết quả Tuần 2 CPP 4.0 Tuần 2 – CPP 4.0 có 59 thí sinh tham gia dự thi, trong đó: + 3 bạn: Phan Minh Hoàng, Trịnh Ngọc Tâm, Vũ Công Thành đạt số điểm cao nhất: 19 điểm;...
read more
Kết quả Tuần 16 CPP 3.0

Kết quả Tuần 16 CPP 3.0

Tuần thi 16 CPP 3.0 có 71 thành viên tham gia dự thi trong đó: + Bạn Trần Hoàng Thanh Phong về nhất với số điểm 36; + Những bạn: Phạm Huy Hoàng, Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Đức Duy về...
read more