KẾT QUẢ TUẦN 30 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 30 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 30 – CPP 4.0 Tuần 30 – CPP 4.0 có 50 thí sinh dự thi, trong đó : +Thành viên có điểm số cao nhất là Phạm Huy Hoàng với 42 điểm. + Xếp thứ 2 là...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 26 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 26 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 26 – CPP 4.0 Tuần 26 – CPP 4.0 có 45 thí sinh dự thi, trong đó: + Xuất sắc nhất là bạn Phạm Huy Hoàng với 40 điểm. + Nguyễn Xuân Tùng xếp ở vị trí thứ...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 24 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 24 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 24 – CPP 4.0 Tuần 24 – CPP 4.0 có 36 thí sinh dự thi, trong đó: + Xuất sắc nhất là bạn Vũ Quốc Anh với 32 điểm. + Vũ Ngọc Hải Linh và Phạm Nam Hoàng...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 13 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 13 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 13 – CPP 4.0 Tuần thi thứ 13 – CPP 4.0 có 63 tài khoản tham gia dự thi, trong đó: + Bạn Cấn Thái Hoàng có thành tích cao nhất với 45 điểm; + Xếp thứ...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 12 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 12 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 12 – CPP 4.0 Tuần thi thứ 12 – CPP 4.0 có 74 tài khoản tham gia dự thi, trong đó: + Bạn Bùi Nguyễn Đức Tân có thành tích cao nhất với 48 điểm; + Xếp...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 11 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 11 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 11 – CPP 4.0 Tuần thi thứ 11 – CPP 4.0 có 77 tài khoản tham gia dự thi, trong đó: + Bạn Cấn Thái Hoàng có thành tích cao nhất với 40 điểm; + Xếp thứ...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 10 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 10 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 10 – CPP 4.0 Tuần thi thứ 10 – CPP 4.0 có 61 tài khoản tham gia dự thi, trong đó: + Bạn Cấn Thái Hoàng có thành tích cao nhất với 44 điểm; + Xếp thứ...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 9 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 9 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 9 – CPP 4.0 Tuần thi thứ 9 – CPP 4.0 có 75 tài khoản tham gia dự thi, trong đó: + Bạn Phan Minh Hoàng có thành tích cao nhất với 37 điểm; + Xếp thứ...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 7 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 7 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 7 – CPP 4.0 Tuần thi thứ 7 có 76 thí sinh tham gia dự thi, kết quả là: + Bạn Đỗ Thị Hoài Chung xếp thứ nhất với 42 điểm; + Về nhì là bạn Đỗ...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 6 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 6 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 6 – CPP 4.0 Tuần 6 – CPP 4.0 có 62 thí sinh dự thi, trong đó: + Bạn Bùi Nguyễn Đức Tân về nhất với 46 điểm; + Xếp thứ 2 là bạn Nguyễn Trọng Nghĩa...
read more