KẾT QUẢ TUẦN 30 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 30 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 30 – CPP 4.0 Tuần 30 – CPP 4.0 có 50 thí sinh dự thi, trong đó : +Thành viên có điểm số cao nhất là Phạm Huy Hoàng với 42 điểm. + Xếp thứ 2 là...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 29-CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 29-CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 29-CPP 4.0 Tuần 29 – CPP 4.0 có 49 thí sinh dự thi, trong đó: +Thành viên có điểm số cao nhất tuần là Nguyễn Ngoc Hà với 43 điểm. +Tiếp theo là Nguyễn Hương Thảo với...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 27 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 27 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 27 – CPP 4.0 Tuần 27 – CPP 4.0 có 47 thí sinh dự thi, trong đó: + Xuất sắc ở vị trí đầu tiên là Trần Hoàng Thanh Phong và Phan Minh Hoàng với 36 điểm. +...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 26 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 26 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 26 – CPP 4.0 Tuần 26 – CPP 4.0 có 45 thí sinh dự thi, trong đó: + Xuất sắc nhất là bạn Phạm Huy Hoàng với 40 điểm. + Nguyễn Xuân Tùng xếp ở vị trí thứ...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 25 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 25 – CPP 4.0

Tuần 25 – CPP 4.0 có 38 thí sinh dự thi, trong đó: + Xuất sắc nhất là bạn Nguyễn Xuân Tùng với 32 điểm. + Trịnh Ngọc Tâm xếp ở vị trí thứ 2 với 27 điểm. + Về...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 24 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 24 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 24 – CPP 4.0 Tuần 24 – CPP 4.0 có 36 thí sinh dự thi, trong đó: + Xuất sắc nhất là bạn Vũ Quốc Anh với 32 điểm. + Vũ Ngọc Hải Linh và Phạm Nam Hoàng...
read more
KẾT QUẢ CPP TUẦN 23 – CPP 4.0

KẾT QUẢ CPP TUẦN 23 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 23 – CPP 4.0 Tuần 23 – CPP 4.0 có 39 thí sinh dự thi, trong đó: + Bạn Bùi Nguyễn Đức Tân về nhất với 31 điểm; + Xếp thứ hai là bạn Nguyễn Xuân Tùng với...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 20 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 20 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 20 – CPP 4.0 Tuần 20– CPP 4.0 có 57 thí sinh dự thi, trong đó: + Bạn Phan Minh Hoàng về nhất với 26 điểm; + Xếp thứ hai là bạn Nguyễn Hà Trang và Nguyễn...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 17 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 17 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 17 – CPP 4.0 Tuần thi thứ 17 – CPP 4.0 có 62 tài khoản tham gia dự thi, trong đó: + Bạn Hoàng Xuân Ngân có thành tích cao nhất với 30 điểm; + Xếp thứ hai...
read more
KẾT QUẢ TUẦN 16 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 16 – CPP 4.0

KẾT QUẢ TUẦN 16 – CPP 4.0 Tuần thi thứ 16 – CPP 4.0 có 56 tài khoản tham gia dự thi, trong đó: + Bạn Phan Minh Hoàng có thành tích cao nhất với 34 điểm; + Xếp thứ...
read more